Всъщност климатиците са термопомпи от типа „въздух-въздух“. Каква е разликата и защо повечето производители предлагат и от двата вида?

Термопомпите са една от най-съвременните и икономични системи за отопление и биват два вида – „сплит“ и „моноблок“.

При система моноблок всички агрегати, необходими за функциониране на системата, се намират в  така нереченото външно тяло. В общия случай към термопомпа моноблок трябва да бъдат монтирани различни агрегати като например подходяща за целта циркулационна помпа, филтър /един или няколко в зависимост от вида на отоплителната система/, разширителен съд, манометър за налягането на водата в системата, допълнителен нагревател, трипътен вентил, командван от термопомпата за затопляне на бойлер за ТБВ , няколко крана и тръби с изолация. Всичко това се доплаща отделно от цената на термопомпата моноблок. Освен това, всички тези агрегати трябва да бъдат монтирани и подредени, което отново носи разходи. Моментните цени на пазара на тези спомагателни агрегати с включен монтаж на същите е в диапазона 1500 – 2000 лева. Така, че привидно спестените средства от избора ви на моноблок вместо сплит, би трябвало да намалите с около 1500 лв. за по-малките мощности до 15 КВ и 2000 лв. за машините над 15 КВ. Приблизително такава е разликата между цените на двете системи.

Между другото трябва да добавите и 800 – 1000 лева за пълнене на отоплителната ви система с пропилен гликол, защото при спиране работата на термопомпата по една или друга причина има опасност от замръзване. Така че, в общия случай ще трябва да дадете допълнително между 2300 и 3000 лева, ако предпочетете  термопомпена система МОНОБЛОК.

 

При система СПЛИТ всички агрегати са във външното тяло с изключение на топлообменника фреон/вода. Сплит системите по правило са по-скъпи от моноблок и има защо. Вътрешното тяло е компактно и е предназначено да се монтира в използваеми помещения, а не килер или мазе. В него е монтиран липсващият топлообменник фреон/вода, както и всички изброени допълнителни агрегати, необходими за нормалното функциониране на системата. Няма опасност от замръзване и не е необходимо отоплителната система да е пълна с пропилен гликол.

СПЛИТ системата е по-ефективна защото намалява около 7% загубата от топлообмен на топлообменника фреон /вода, защото се намира в отопляемите помещения. Връзката между вътрешно и външно тяло се осъществява чрез медни тръби, по които тече фреон, и загубите на топлина от външното тяло до отопляемите помещения намаляват. Проблемът, е че те са по скъпи с около 1500 – 2500 лева. Ако се направи по-точна калкулация може да се окаже, че сплит системите, въпреки че са по-скъпи, всъщност са за предпочитане.

Решението зависи от предпочитанията и нуждите на клиента, но предимствата са в полза на сплит системите, а крайната цена с включени всички разходи е еднаква.

Рекапитулация при моноблок:

22 КВ Термопомпа – 9700 лева

Допълнителни агрегати и техния монтаж – 1100 лева

Пълнене на системата с пропилен гликол – 800 лева

Монтаж и доставка на термопомпата моноблок – 400 лева

Обща стойност на услугата: 12 000 лв.

Рекапитулация при сплит:

Цена на термопомпата 22 КВ – 11 400 лв.

Доставка и монтаж на термопомпа сплит – 600 лв.

Обща стойност на услугата: 12 000 лв.

Разликата е 0.00 лева. Изборът е ваш.