СПЕЦИФИКАЦИИ

DC инверторни термопомпи

Нискотемпературни

Високотемпературни и за басейни

Енергийна ефективност при ниски температри

Сравнителна таблица за енергийна ефективност

Поддържат висок COP дори при ниски темп. от -20°

Поддържа необходимата топлинна мощност до -25°